Ordinær Generalforsamling 23 april 2018

Ordinær Generalforsamling 23 april 2018

  1. Valg af dirigent

Gunnar Jensen blev valgt
Formandens beretning:
Sæson 2017-18, et godt år for foreningen med 40/1 deltager på 7 hold.
og 7 vejledere. Foreningen tegner 48 medlemmer (Det er lidt mere end forrige sæson).
Vi blev som forening startet i 2001 for at kunne søge tilskud til husleje til Datastuen i daværende Tornved kommune.
Det er nu 17 år siden, og huslejetilskuddet består.
Bestyrelsen og vejleder har været samlet 4. gange. Det har været godt, at få snakket sammen om det, vi går og tumler med. Vejlederne udvekslede erfaringer  med vore pc’er  og programmer.
Det er mit indtryk, at det går fint på holdene. Der bliver arbejdet på mange platforme.
Vi har oplevet en teknologisk udvikling, som ingen kunne drømme for 17 år siden.
Det var dengang, vi havde et Postvæsen, jernbane, busser, banker, købmænd.
Jeg selv startede med aftenskole og den Windows 3,11 som var bygget på DOS som styresystem, meget er forandret siden, Win 97 -2000 -mililum-2003-2005-Windows 7-8.
I dag hedder det Windows 10,  ja Office-pakken er også opdateret til ny måder at arbejde på. Den digitale borger.
Borgerne har nu elektronisk post, og kan hente ansøgninger til alverdens ting hos kommunens , hvis de logger på Min Side på borger.dk med Nem-ID og nøglekort
2 millioner har været på skat.dk og set deres opgørelse i weekenden inden åbningen mandag den. 12 marts
Vi oplever nyheder som breaking News, Fake News hele døgnet alle ugens dage.
Smart Phone som ungdommen kalder livsnerve i hverdagen.
Den digitale tidsalder: Ja vi er godt i gang med udrulningen af digitalsamfund; der er et men:
Sikkerheden mod phising mails og falske hjemmesider.
Vi ældre borger har måttet tillære os brugen af pc. Jeg føler, det går for stærkt med alt den nyskabelse, der trækkes ned over os.
Vi må bare bruge vores viden på den bedste måde. Det vi har brug for, og resten må vi få oplyst på borger service.
Jeg mener, at ungdoms generationer er flasket op med telefonen (Smartfon) iPad og sociale media siden århundredeskiftet,så forældre og dem på 60+ i dag ikke har behov for datastuen, som den er i dag.
Jeg håber, at vi kan forsætte med vores Datastue. Men en konstatering: Vi bliver jo ældre alle sammen,
Hallen: Foreningen er lejer, (kommunen) betaler. Vi har et godt samarbejde med Hallen, halinspektør Per,Det var meningen, at hallen skulle udvide med en at bygge til bag Datastuen; men den nye kommunalbestyrelse har udskudt det til 2019-20. og Per var på tv øst og fortælle, at den løsning, man havde i udsigt kun var en halv løsning, derfor blev aftalen, at midlerne gik til at lave et nyt klubhus for idrætsforeningen.
Så har vi fået nye stole og borde i rummet og tak for det.
Datastuens trådløse router er igen blevet skiftet ud i samarbejde med hallen, If data. Man kan godt mærke forskel, hvor vi nu har op til 60 Mbps hastighed ,Stor Tak til Bestyrelsen og ikke mindst Vejlederne for det frivillige arbejde i foreningen. Endnu en stor tak til alle.
Beretningen blev godkendt.
Regnskab, aflægges af kassereren
Regnskabet udviste soliditet i foreningen.
Regnskabet blev godkendt
Indkomne forslag
 ingen forslag var indkommet
Valg til bestyrelsen
Erling Frank genvalgt
B. John Pedersen nyvalgt
Bestyrelsessuppleanter: Aage Rasmussen
Revisor: Birthe Thomsen
Revisor suppleant: Mogens Nellemann.
Eventuelt. Ingen bemærkninger ved dette punkt.

Referent: Jürgen Berger