Ordinær Generalforsamling 2017

Datastuen for Ældre – Jyderup
Ordinær Generalforsamling 28 april 2017
Dagsorden ifølge vedtægter
1. Valg af dirigent Gunner Jensen
2. Beretning, aflægges af formand, godkendt
3. Regnskab, aflægges af kassereren, godkendt
Samt budget for følgende år. fremlagt
4. Indkomne forslag…
5. Valg: lige år Til bestyrelsen:
A. Jürgen Berger modtager genvalg
B. Ove Andersen modtager genvalg
C. Annette Hansen modtager genvalg
Bestyrelsessuppleanter: Gunnar Jensen
Revisor:  Inga Jensen
Revisor suppleant: Mogens Nellemann.
2. formands beretning:
Sæson 2016-17,Har lige som foregående sæson været et godt år for foreningen
Med 39 deltager på 7 Hold.  Det er 5 mindre end forrige sæson, og 7 vejledere. Foreningen tegner 45 medlemmer
Bestyrelsen og vejledere har været samlet 3 gange. Vejledere var indkaldt til udelukkende at vi kunne få set hvad hver i sær kunne med vores pc. Det var godt at få snakket sammen om det vi går og tumler med.
Denne sæson startede med Windows 10 på Computerne, det var en opstart med lidt problemer. Reparationer med begrænset udgift til Stig ”Sindata ”
Vejledere: Foreningen mangler 1 vejleder og det må siges ”det er så ærgerligt, vi lukkede hold 4 så der kun er formiddags hold 3 tirsdag
Mine bange anelser: måske vi vil  nedlægge hold til næste sæson igen. Håber på vi kan forsætte, som forening trods mandefald,
 Vi bliver alle ældre så der er en naturlig afgang.
Hallen: som lejer har vi et godt samarbejde med Hallen, halinspektør Per,
Datastuens trådløse router der blev udskiftet, var nok ikke problemet
Men Yousee bredbånds Hastighed er kommet noget op, men så har vi haft udfald, der har været dage uden internetforbindelse.
Vi har afholdt julekomsammen igen i december, julehygge god mad og lotteri, og igen vil jeg gerne takke for den store deltagelse. Vi var 35.
Alle borger har E-Boks og Borger.dk, vi i datastuen har været meget aktive med udbredelsen af digitale samfund.
Foreningen:
Vores hjemmeside adresse, Datastuen-Jyderup.dk
Som webmaster vil jeg lige opfordre til at I bruger den med oplysninger og meddelelser.  Hvis i har noget der kan komme på, så send det til undertegnede.
Jeg har fået meget hjælp af Annette Hansen, det takker jeg for sammen fik vi siderne gemmegået og rettet til.
Jeg vil takke alle i bestyrelsen, og vejledere og alle deltager på holdene for god sæson.
Som vejledere gør vi vores bedste for at tilpasse deltagerne på holdenes forskellige behov, især bærbare computere, vi hjælper hinanden.
Som vejleder har man mange dejlige oplevelser med kaffe pause og gode grin det udvider ens horisont, samt, giver godt og hyggeligt og socialt samvær
Endnu en stor tak til alle.

3. Regnskab : fremlagt
budget: kontingent uændret 2017-18
4. indkommende forslag
§4. Generalforsamling afholdes 1 gang årligt i marts måned
5. Valg: lige år Til bestyrelsen:
A. Jürgen Berger  genvalg
B. Ove Andersen  genvalg
C. Annette Hansen  genvalg
Bestyrelsessuppleanter: Gunnar Jensen valgt
Revisor:  Inga Jensen  valgt
Revisor suppleant: Mogens Nellemann.  valgt
6. Eventuelt. Se historien på hjemmesiden om datastuen !