Nyt :2017

Opstart nye hold til september  hør nærmere : Telefon Erling Frank 5927 7771

eller Jürgen Berger  telefon: 28 68 83 44

Læs Datastuens Historie fra opstarten 1998,  tryk Historie.