Ordinær Generalforsamling 2016

Datastuen for Ældre – Jyderup
Ordinær Generalforsamling 2016
Dagsorden ifølge vedtægter
1. Valg af dirigent Gunner Jensen
2. Beretning, aflægges af formand, godkendt
3. Regnskab, aflægges af kassereren, godkendt
Samt budget for følgende år. fremlagt
4. Indkomne forslag… ingen
5. Valg: lige år Til bestyrelsen:
A. Erling Frank modtager genvalg
B. Tove Nielsen modtager genvalg
Bestyrelsessuppleanter:
Aage Rasmussen
Revisor: Birthe Thomsen
Revisor suppleant: Inga Jensen
Alle valg blev genvalgt.
6. Eventuelt Her kan alt diskuteres men ikke vedtages
7. Formandsberetning Generalforsamlingen 2016
Sæson 2015-16,har lige som foregående sæson været et godt år. Med 43 deltagere på 7. Hold.
Bestyrelsen har været samlet 3 gange. Der var god diskussion om fremtiden. Vi må erkende fremtiden løber hurtig inden for den elektroniske verden og vi må nok opgradere til Microsoft Windows 10. på et tidspunkt, ellers er Win 7 godt nok som vi kender på vores faste computer. Flere kommer med bærbare pc med Windows 10
Danske bank: Vi har været nødt til at omlægge vores konto til forenings konto, Det forlangte finanstilsynet, grundet nye regler om hvid vask at penge! Erling og undertegnede kørte til Holbæk for at underskrive bank papiret.
Computerne har været fri for reparationer kun net opsætning med printer med begrænset udgift til Stig ”Sindata”. Derfor foretrækker vi stadig Sindata som samarbejdspartner, og kan anbefale forretningen ”Eletronikskader rep.”
Vejleder: Foreningen mangler vejledere og vi har ikke hold 4 tirsdag eftermiddag
Som formand ønsker jeg at der vil være medlemmer, der vil overtage og videreføre foreningen.

Hallen: Igen i år har vi et godt samarbejde med, Halinspektør Per, stor tak til Per
Datastuens trådløse router, blev udskiftet igen i år, lige som sidste år. Den fungerer ikke hver gang for nogen hold,? Men jeg håber det virker fremover.
Bestyrelse og vejledere har holdt 1 møde ikke alle har deltaget, god talelyst, fik mange praktiske ting ordnet.

Vi har afholdt julekomsammen igen i december, julehygge god mad og lotteri, og igen vil jeg gerne takke for den store deltagelse. Vi var 43.

Laser printer Brother 4140, er afhændet, køb af ny HP printerfotosmart 7520 nu bruger vi kun HP nr. 364 print patroner til begge printere.

For borgere der på deres computere har E-Boks og Borger.dk, har vi i datastuen været meget aktive med udbredelsen af det digitale samfund. Godt for nogle men skidt for andre. Mange oplever det svært og flere ældre er aldrig kommet på nettet
Det skal dertil siges, at borgere, der ikke kan eller vil have computer, kan stadigvæk få brev med posten. Men de er ikke fritaget for at søge hjælpemidler og andet digitalt.
Er du i vildrede skal du til Borgerservice i Holbæk, for Jyderup bibliotek / borgerservice kan ikke altid hjælpe.

Foreningen har samarbejdet med Holbæk kommunes biblioteker om kursus hæfte.
Vores hjemmeside adresse, Datastuen-Jyderup.dk
Som webmaster vil jeg opfordre til at I bruger den med oplysninger og meddelelser.
Hvis I har noget der kunne bringes videre, så send det til undertegnede.
Jeg vil takke alle i bestyrelsen, vejledere og alle deltager på holdene for en god sæson.
Som Vejledere gør vi vores bedste, tilpasser deltagerne på holdenes forskellige behov, især bærbare computere, vi hjælper hinanden.
Som vejleder har man mange dejlige oplevelser med kaffe pause og gode grin
Det udvider ens horisont samt, giver godt og hyggeligt og socialt samvær
Endnu en stor tak til alle.
Bank vi har Danske bank og vi måtte forhandle om at kontoen fortsætter
Kontingent forsat 500,00 for en sæson
Valg: alle genvalg
Bestyrelsen forsætter uændret
Vi har opgraderet til Windows 10 på alle computer i datastuen efter generalforsamlingen