Generalforsamling 2015

Generalforsamlingen blev afholdt i Jyderuphallen.
Der var 8 til stede.
Valg af dirigent
Gunnar Toftlund Jensen blev valgt
Formandens beretning

Sæson 2014-15,Har lige som foregående sæson været et godt år.
Med 44 deltager på 7. Hold.
Bestyrelsen har været samlet 4. gange. Der var god diskussion om hvad vi skal i fremtiden, ønsket om at 3 gl. Maskiner blev udskiftet inden næste sæson
Måske opgraderet til Microsoft nye Win 8/10 m.m.?
eller er Win 7 godt nok som vi kender.
Computerne har været fri for større reparationer med begrænset udgift til Stig ”Sindata”. Derfor foretrækker vi stadig Sindata som samarbejdspartner, og kan anbefale forretningen ”Eletronikskader rep.”  

Vejleder: Foreningen mangler 2 vejledere og det må siges ”det er så ærgerligt, vi var nød til at lægge tirsdags hold 3 og 4 sammen til et hold 3
Det er ikke holdbart at have 2 hold om ugen, for en vejleder, måske må vi nedlægge hold til næste sæson igen.
Hallen: som lejer har vi et godt samarbejde med Hallen, halinspektør Per,
Datastuens trådløse router der blev udskiftet sidste år har fungeret upåklageligt siden.Bestyrelse og vejledere har holdt 3 møder,
Vi har afholdt julekomsammen igen i december, julehygge god mad og lotteri, og igen vil jeg gerne takke for den store deltagelse. Vi var 35.
Laser printer Brother 4140, Bestyrelsen vedtog at vi nedlægger laser printeren vi køber ikke flere patroner til denne. Kan vi komme af med den måske sælge den til højeste pris?Alle borger med computer har E-Boks og Borger.dk, vi i datastuen har været meget aktive med udbredelsen at digitale samfund. Godt for nogle men skidt for andre.
Det skal dertil siges, at borgere, der ikke kan eller vil have computer, kan stadigvæk få brev med posten. Men de er ikke fritaget at søge hjælpemiddel og andet digitalt.
Er du i vildrede skal du til Borgerservice i Holbæk, for Jyderup bibliotek / borgerservice kan ikke altid hjælpe.
Foreningen har samarbejdet med Holbæk kommunens biblioteker om surferdag og afholdte kurser. Omdelt kursus hæfte.
Vores hjemmesideadresse, Datastuen-Jyderup.dk
Som webmaster er jeg meget tilfreds med denne, vil lige opfordre til at I bruger den med oplysninger og meddelelser.  Hvis i har noget der kan komme på så send det til undertegnede.
Jeg at takke alle i bestyrelsen, og vejledere og alle deltager på holdene for god sæson
Som Vejlederne gør vi vores bedste, tilpasse deltagerne på holdene forskellige behov især bærbare computere, vi hjælper hinanden.
Som vejleder har man mange dejlige oplevelser med kaffe pause og gode grin,
Det udvider ens horisont samt, giver godt og hyggeligt og socialt samvær.
Endnu en stor tak til alle.
Der fremkom bemærkninger til scanner og nye maskiner. Det blev henvist til punktet. Eventuelt.
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.
Punkt. 3
Kassereren fremlægger regnskab for 2014 og budget for 2015
Kassereren fremlagde regnskabet (vedhæftet som .pdf fil)
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
Kassereren foreslog uændret medlemsbetaling for 2015: kr. 500,-. for hele sæsonen.
Dette blev enstemmigt vedtaget.
Punkt. 4
Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.

 • Valg: ulige år
  Til bestyrelsen:
 • Jürgen Berger modtager genvalg
 • Ove Andersen modtager genvalg
 • Annette Hansen modtager genvalg
  Bestyrelsessuppleanter:
  Jørgen Noer
  Revisor:
  Henning Mortensen
  Alle blev genvalgt.
  6. Eventuel
  Generalforsamlingen foreslår, at bestyrelsen arbejder på udskiftning af de 3 ældste computer og indkøb af en ekstra blækprinter.
  Laserprinteren foreslås afhændet.
  Ove står for indkøb af blækpatroner.
  Dirigenten takkede for en velafviklet generalforsamling.
  Referent: Gunnar Toftlund Jensen
  Foreningen var derefter vært for en lille frokost.