Generalforsamling 2014

Referat  25.04.2014

Generalforsamlingen  Datastuen for Ældre, Jyderup
Dagsorden:
1.    Valg af dirigent
2.    Beretning, aflægges af formand
3.    Regnskab, aflægges af kassereren,
samt budget for følgende år.
4.    Indkomne forslag
5.    Valg: lige år
Til bestyrelsen:
Tove Nielsen, modtager genvalg
Erling Frank,  modtager genvalg
Bestyrelsessuppleanter:
Helge Olsen (ikke medlem længere)
Revisor:
              Birthe Thomsen
Suppleant for revisor:
Inga Jensen
6. Eventuelt

Punkt 1. valg af dirigent: Henning Mortensen
Punkt 2. Formands beretning
Formandsberetning Generalforsamlingen 2014
Sæson 2013-14 har som foregående sæson været et godt år.  Med 52 på 8. Hold
Computerne har været 90 % fejlfri med begrænset hjælp af Stig ”Sindata”.

Vejleder: Foreningen mangler 2 vejledere og her må jeg komme med et opråb. Har du lyst til at give 3 timer om ugen med et hold så kom frem til næste sæson, det er ikke holdbart at have 2 hold om ugen, måske må vi nedlægge hold til næste sæson.

Hallen: som lejer har vi et godt samarbejde med halinspektør Per, i den forbindelse fik hallen nyt trådløs til hele hallen og det medførte at Datastuens trådløse router blev udskiftet, med de gener det medførte.

Bestyrelse og vejledere vi har holdt 3 møder,

Afholdt julekomsammen igen i år, julehygge god mad og lotteri, jeg vil gerne takke for den store opbakning fra holdene.
Laser printer Brother, den må blive brugt meget for vi måtte skifte patroner meget tit.
Det er den kommende bestyrelse der afklarer om den skal udskiftes.
Der blev ligeledes købt en ryghullemaskine sidste år, til dem der kan lave kalender m.m.
Jeg har virkelig lært den at kende, mit mandags hold2 lavede alle kalender.
Jeg påtalte sidste år i formandsberetning, hvor sårbar den digitale tidsalder er, det vil jeg også i år, vi har oplevet nedbrud af internet, i korte perioder, vi har oplevet Hakkerangreb på Nets som styrer Nem id og bankernes Dankort betalinger, vi må leve med nye tiltag som Borger.dk, E-post, det handler om kontakten til det offentlige.

Det er sådan at alle skal have E-boks digitale postkasse inden september 2014.
Det skal dertil siges, at borgere, der ikke kan eller vil have computer, kan stadigvæk få brev med posten.
Er du i vildrede skal du til Borgerservice i Holbæk, for Jyderup bibliotek / borgerservice kan ikke hjælpe dig. 

Rejsekort.
Det blev indført med pensionistrabat, som intro, og nu straffes alle os over 65 år. Der er kun rabat mellem kl. 11 – 13, men det skal siges at det bliver den rejseform i fremtiden. Det bliver svært at købe en billet. Ps. Og undgå bøde, husk at trykke ud når rejsen er slut.
Foreningen har samarbejdet med Holbæk kommunens biblioteker om surferdag og afholdte kurser.
Vores hjemmesideadresse er: Datastuen-Jyderup.dk
Da det er undertegnede der er webmaster kan jeg kun være meget tilfreds og opfordre til at I bruger den med oplysninger og meddelelser.
Jeg vil takke alle i bestyrelsen og vejledere for godt samarbejde,
Vejlederne har formået at tilpasse brugernes forskellige behov især bærbare computere.
Som vejleder har man mange dejlige oplevelser med kaffe pause og gode grin
Det udvider ens horisont samt, giver godt og hyggeligt og socialt samvær

Endnu en stor tak til alle. I den forbindelse vil foreningen uddele som tak til vejlederne en flaske vin for en god sæson.
Kommentar til beretningen: Jørgen Noer spurgte om en laserprinter er for dyr i drift. Erling Frank har lavet nogle beregninger.
Punkt 3. Regnskab  fremlagt af Erling Frank
Året overskud: 12.871,31 kr. henlagt til kommende sæsoner til  nykøb: 10.000 kr. ,Egenkapitalen 40.950,76 kr.
Punkt.4 Indkomne forslag, der var ingen
Punkt.5 valg lige år. Til bestyrelsen:
Tove Nielsen,  genvalgt
Erling Frank,   genvalgt
Bestyrelsessuppleanter:Åge Rasmussen, nyvalgt
Revisor:            Birthe Thomsen, genvalgt
Suppleant for revisor:    Inga Jensen
6. Eventuelt
17 deltog i generalforsamlingen.