Generalforsamling 2013 Referat

 

 

Indkaldelse til Generalforsamling den 25. april 2013 kl.15:00 i Jyderuphallen Datastuen
Dagsorden i følge Vedtægter.
Dagsorden:
1.   Valg af dirigent
2.   Beretning, aflægges af formand
3.   Regnskab, aflægges af kassereren,

      samt budget for følgende år.
4.   Indkomne forslag
5.   Valg: ulige år

Til bestyrelsen:
1. Jürgen Berger
2. Ove Andersen
3. Inger Bachmann
Bestyrelsessuppleanter:
Birger Jensen
Revisor:
Henning Mortensen
Suppleant for revisor:
Inga Jensen
  6.Eventuelt

Referat:
Formanden bød velkommen  vi starter med kaffe og wienerbrød og derefter dagsorden
1. valg af ordstyrer, Henning Mortensen konstaterede forsamlingen var lovlig indvarslet
2. formands beretning, Året 2012/13 status: Det har været et dejligt år for foreningen Datastuen,
jeg må konstatere at vi fik truffet rigtige beslutninger og disponerer sådanne, at der har kun været småting at rette til, hvert hold fik pc konto, mail programmet virker godt.
Bestyrelse og vejleder vi har holdt 4 møder og altid dejligt at se hinanden, for det er ikke hver dag.
Vi indkøbte ny Laser printer Brother, den må blive brugt meget for vi allerede måtte skifte patroner i januar, det overrasker os lidt. Der bliv ligeledes købt en ryghulle maskine til dem der kan lave kalender m.m.
Når det er sagt vil jeg også præsese hvor sårbar den digitale tids alder er, vi har oplevet nedbrud af internet, i korter perioder, vi har oplevet Hakkerangreb på Nets som styrer Nem id og bankernes Dankort betalinger, vi må leve med nye tiltag som  Borger.dk, E-post, det handler om kontakten til det offentlige, kommunen. Er du i vildere skal du til Borgerservice i Holbæk, for Jyderup bibliotek / borgerservice kan ikke hjælpe dig.
Rejsekort.
Der startede med pensionist rabat som intro  og nu straffer alle os over 65 år der hoppede på der er kun rabat kl. 11 – 13,  men skal siges at det bliver den rejseform i fremtiden, det bliver svært at købe en billet. Ps. og husk at trykke ud ved end rejse.
Foreningen har samarbejdet med Holbæk kommunens biblioteker om surf dag og afholdte kursus.
I den forbindelse kommer vi til Hjemmesiden: Datastuen-Jyderup.dk
Da det er undertegnede der er webs master kan jeg kun være meget tilfreds og opfordre til at i  bruger den med oplysningerne og meddelelser.
Jeg vil takke alle i bestyrelsen og vejleder for godt samarbejde,
Vejlederne  har formået at tilpasse læringen til brugernes behov
Som vejleder har man mange dejlige oplevelser med kaffe pause og  gode grin
Det udvider ens horisont samt, Giver  godt og hyggeligt og socialt samvær
Endnu en stor tak til alle  I den forbindelse vil foreningen uddele som tak til  vejleder en flaske vin  for en god sæson.
3. Regnskab ,  blev fremlagt af kasseren Erling Frank, regnskab var omdelt med indkaldelsen og viste et godt års resultat opgørelse overskud kr. 3.047,32
4. indkomne forslag , der var ingen
Valg: ulige år,
A, Jürgen Berger  genvalg
B, Ove Andersen  genvalg
C, Annette Hansen nyvalg

Bestyrelses suppleant
Jørgen Noer nyvalg
Revisor, Henning Mortensen genvalg
Suppeland for revisor, Inga Jensen genvalg
5. Eventuelt , blev påtalt foreningen kunne omdele referatet af generalforsamlingen
det blev lovet.

 

 

Bank: Danske bank  konto : 4398  4691124649