Kursusforløb

Datastuen-Jyderup kan tilbyde længere kursusforløb.
Kurserne strækker sig i vinterhalvåret fra midt i september til udgangen af april i det følgende år og foregår i Jyderuphallen.
Der kan oprettes 8 hold med 6 -7 deltagere på hvert, alt afhængig af hvor mange der bruger deres egen bærbare computer. Vi har 6 stationære (faste) computere til rådighed.
Hvert hold har en vejleder, som efter bedste evne hjælper kursisterne med de problemer, der måtte opstå under kursusforløbet.
De øvrige deltagere på holdet kan hjælpe og inspirere, da deltagernes viden om computere og interesser kan være vidt forskellige.
Der er ikke tale om undervisning i traditionel forstand – ingen læseplaner eller prøver.
Kursisterne bestemmer selv, hvor megen energi de vil ofre på kurset.
Når vi slutter i april, får de kursister der har gennemført, automatisk reserveret plads til den nye sæson.
Hvis kursisten mener at være i stand til at klare sig selv eller ikke har lyst til at fortsætte, melder kursisten fra, så nye kan komme til.
Indtil nu er der fundet plads til alle interesserede.
De programmer, der er installeret på de stationære computere er fra sæson 2016/2017
Windows 10 og Microsoft Office 2010 kontorpakken.
Brugen af Datastuens computere, udskrivning af de opgaver, der arbejdes med, vejledning og adgang til Internettet er med i kursusgebyret.
Det gælder også for brugen af en medbragt bærbar computer eller tablet, der kan tilsluttes datastuens trådløse netværk uden ekstra betaling.