Historien

 

Datastuens historie

Fortælles med gamle oplysninger fra foreningens virke.

Den 6. juli 1998 blev der under 3F (Forum for Frivillige)* oprettet en arbejdsgruppe bestående af Henning Petersen, Annie Kyhl og Randi Nielsen. Gruppen havde til formål at etablere en Datastue for Ældre over 60 år i Tornved Kommune. Dette arbejde skulle komme til at strække sig over mange måneder. Gruppen tog kontakt med Tornved Kommune vedr. behovet for lokale og midler til opstart. Kommunen bevilgede en sum penge som blev brugt til køb af 2 Pc’er. Endvidere havde Elmelunden en PC som ingen kunne betjene – Ældresagen gav en Pc’er, så man rådede over 4 Pc’er ved opstart.

Datastuen var en realitet og startede på Amtsplejehjemmet, Søbæksvej 30 i Jyderup d. 7. maj 1999 med Henning Petersen som formand og med Annie Kyhl og Tom Hansen m.fl. som vejledere.

Der blev sendt invitationer ud til indvielse af den første Datastue for Ældre i Tornved Kommune. Alle der havde været med i samarbejdet om etableringen, samt pressen, blev inviteret.

Det blev hurtigt klart at der var et stort behov for denne aktivitet. Den første sæson var der ca. 25 deltagere og 4 vejledere.

Datastuen fik også besøg af TV-Øst.

Forum for Frivillige blev kontaktet af en ældreorganisation i Ringsted – som Datastuen besøgte og redegjorde for samarbejdet i 3F og arbejdet med at få etableret en datastue.

Datastuen flyttede senere til KFUM på Holbækvej, hvor vi delte lokale med en køreskole. Der var vi i et par år. På et tidspunkt blev alle vores computere og printere stjålet. Kommunens forsikring dækkede tabet.

Da huslejen blev sat op søgte vi og fik et lokale i Jyderup Hallen.

Efter møder mellem Preben Gajhede og Henning Petersen blev Datastuen d. 1. oktober 2001 omdannet til en selvstændig forening: ”Foreningen Datastuen for Ældre”, som dengang bestod af formand Annie Kyhl, kasserer Tom Hansen, sekretær Ellinor Dalsgaard, bestyrelses medlemmer Ellen Hallager, Leila Orris.

Dette betød at vi kom ind under Folkeoplysningsudvalget i den daværende Tornved Kommune og således kunne vi på lige fod med andre foreninger søge tilskud til husleje m.m.

Siden steg antallet støt, så vi har haft ”fuldt hus” hele tiden. I gennemsnit 48 personer på 8 hold om ugen og med 5 dygtige vejleder. Der er efterfølgende lavet en vedtægtsændring, der betyder at vi nu samarbejder med Ældre Sagen Tornved – Svinninge, samt at vi nu er hjemmehørende i Holbæk kommune.

2011 fejrede Datastuen for Ældre jubilæum, 10 gode år med fyldte hold, venteliste og en kuglepen med Datastuens logo til hver deltager på dette års kursus.

De bærbare computere er kommet til, så man på nogle hold nu har sin egen med.

Foreningen har i 2017 en bestyrelse på 5 medlemmer og 7 vejledere, alle frivillige og ulønnede.

*3F – Forum for Frivillige, nedlagt maj 2011, var en paraply-organisation for ældreforeninger i Tornved Kommune, bestående bl.a. af Røde Kors, Ældre Sagen, LO og beboerforeningerne i Elmelunden og Rosenvænget samt Pensionistforeningen.

Revideret af bestyrelsen sommeren 2017 med opl. fra Inga Jensen, Annie Kyhl og Henning Petersen