Generalforsamling 2012

Generalforsamling

Generalforsamling 26. april 2012

* Dagsorden ifølge vedtægter
* Punk 1: Valg ordstyrer/ dirigent og referent
Valgt: Annette Hansen
Valgt: Inger Bachmann
* Punkt 2: Beretning af formand
Denne sæson har været Datastuens bedste, bestyrelsen og vejledere fik disponeret vores midler og beslutninger godt.
Vi opsagde TopDanmark forsikringer.
Vi har fejret 10 års jubilæum for foreningen
Vi fik vores computere ensrettet, nyt skrivebord med brugerkonto for 8 hold.
Afholdelse af julekomsammen i december var igen en dejlig oplevelse og god mad
Vi uddelte kuglepenne med “Datastuen 2001- 2011 ” som påmindelse af vores 10 år.
* Jyderup posten Fik omtalt Åbent hus i marts måned / 5 fredage
* Vejledere er frivillige hjælpere, og vi brænder for at være noget for andre og for det, at kunne hjælpe ældre til at bruge en pc
* Fredags Åbent Hus Vi blev overrasket, første fredag kom der 20 ældre borgere, og 7 mere de følgende fredage. De ville alle med på NemID og lære at bruge en computer
* NemID Internettet er i dag en nødvendighed, som alle borgere skal kunne betjene sig af. Det har kommunerne og staten besluttet, og hvis man ikke kan, må man få nogen til at hjælpe sig. Men det er da bedst, hvis man selv er i stand til at foretage de mest almindelige handlinger på en computer.
* Borger.dk
* Skat.dk
* Net Bank
* E-post
* Mail
Håber på en god diskussion om foreningen “Datastuen”
Hvordan vi kommer videre
Hvad kunne være bedre?
Inga Jensen rejste problemet med mail i datastuens computer, som ikke har virket denne sæson der er taget hånd om det, og det vil være løst inden opstart af næste sæson
* Punkt 3. Regnskab
Egenkapital 1.11.2011 kr.23.951,63