Generalforsamling 2019


Datastuen for Ældre – Jyderup Ordinær Generalforsamling 23. marts 2019
Dagsorden ifølge vedtægter 1. Valg af dirigent Gunner Jensen
2. Beretning, aflægges af formand, godkendt
3. Regnskab, aflægges af kassereren, godkendt Samt budget for følgende år. fremlagt
4. Indkomne forslag…
5. Valg: lige år Til bestyrelsen:
A. Jürgen Berger modtager genvalg
B. Ove Andersen modtager genvalg
C. Annette Hansen modtager genvalg
Bestyrelsessuppleanter: Gunnar Jensen
Revisor: Inga Jensen Revisor suppleant: Mogens Nellemann.
3. Regnskab: fremlagt budget: kontingent uændret 2018-19
4. indkommende forslag:
5. Valg: lige år Til bestyrelsen: A. Jürgen Berger genvalg B. Ove Andersen genvalg C. Annette Hansen genvalg Bestyrelsessuppleanter: Gunnar Jensen valgt Revisor: Inga Jensen valgt Revisor suppleant: Mogens Nellemann. valgt
6. Eventuelt. 

Referrat: Generalforsamling fredag den 23 marts 2019 Spisning kl. 12,00 Møde kl.13,00 Valg af dirigent: Gunner Jensen som takkede for valget og konstateret lovlig indvarslet med tilmelding
Punkt 2 Formands beretning 23 marts 2019 Datastuen 2018-19 Flere Ældre er blevet fortrolig med it og internet, men digitaliseringen af vores samfund sker i et stærkt stigende tempo. Vi møder de digitale løsninger og krav overalt, i vores hverdag – når vi bestiller rejser, handler over nettet, går på biblioteket, tjekke årsopgørelsen, betale regninger og kommunikerer med børnebørn. Digitaliseringen og de mange nye løsninger fra det offentlige og private giver en masse muligheder. Med bl.a. netbank, Nem ID,sundhed.dk og e-Boks kan vi få informationer der, hvor vi er lige nu og her. Samtidig kan vi med sms, Facebook og sociale medier, komme tættere på mennesker, som vi gerne vil have kontakt med, selvom de er langt væk. Vi skal dog passe på. Vi oplever et stigende behov at vide om sikkerhed at færdes på nettet. Vi må lære at arbejde sikkert på nettet, følge med, det nye, opdatere programmer også Windows 10, e-browser (det hedder, lukke kritiske huller) Håber at vi er gode til at hjælpe hinanden her. I dag er computer ikke den vigtigste it redskab vi har, Tablet, IPad og telefon som er blevet så smart, Smart telefon er hvermand eje af kommende generation, Som sagt for 1 år siden: Jeg håber at vi kan forsætte med vores Datastue, en konstatering, vi bliver jo ældre, alle sammen. Hallen: Foreningen er lejer,(kommunen) betaler. Vi har et godt samarbejde med Hallen, halinspektør Per, Den udvidelse hallen skal bruge er atter udsat til 2020. så vi bliver hvor vi er Hallen skal udvide med en at tilbygge bag Datastuen men kommunebestyrelse har udskudt det til 2021-22. og Per var tv øst og fortælle at den løsning man fik val halv løsning (klubhus) Datastuens trådløse router som blev skiftet ud sidste år har virket upåklagelig. nu Kan vi have 20- 60 Mbps hastighed, men jeg siger bare det virker! Stor Tak til Bestyrelsen og ikke mindst Vejlederne for det frivillige arbejde i foreningen Endnu en stor tak for fremmøde, tak til alle.