Velkommen til datastuen

Er du fyldt 60 år, og vil lære at klare dig i den moderne It-Verden, så vil vi gerne hjælpe dig.
Bestyrelsen 2019-2020
Valg for 2 år ulige år:
Jürgen Berger           juberger6@gmail.com
Ove Andersen          ovevandersen@gmail.com
Annette Hansen        home24@live.dk
Valg for 2 år lige år: 2018
John Pedersen         Jydejohn@gmail.com 
Erling Frank              eofrank2@outlook.com
Bestyrelses suppleanter for 2 år:2017
Gunnar Jensen (ulige år)
Aage Rasmussen (lige år)

Revisorer:  Birthe Thomsen (lige år)
Inga Jensen  (ulige år)
Revisor suppleant:   Mogens Nellemann(ulige år)

Bank: Sparrekassen Sjælland-Fyn
Konto: reg.  0518  konto 307166
Kontingent for en sæson sep. – april. kr. 300.- 2019-2020