Velkommen til datastuen

cropped-datastuen1.jpg

Er du fyldt 60 år og vil lære at klare dig i den moderne It-Verden, så vil vi gerne hjælpe dig.

Bestyrelsen 2016-2017
Valg for 2 år ulige år:

Jürgen Berger       5927 9168     jberger@tdcadsl.dk
Ove Andersen       2021 2997    ovevandersen@gmail.com
Annette Hansen   2859 2628    home24@live.dk
Valg for 2 år lige år:
Tove Nielsen         5927 7855     kirstinetove@gmail.com
Erling Frank         5927 7771     eofrank2@outlook.com
Bestyrelses suppleanter for 2 år:
Gunnar Jensen (ulige år)
Aage Rasmussen (lige år)

Revisorer:  Birthe Thomsen (lige år)
Inga Jensen  (ulige år)
Revisor suppleant:   Mogens Nellemann(ulige år)

Bank: Danske bank  konto: 4398  4691124649

Kontingent for en sæson sep. – april. kr. 500.-